ZOSTAŃ OPIEKUNEM – UKOŃCZ KURS ONLINE

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – kto to jest i jaki jest zakres jego obowiązków?

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych jest zawodem, który ma na celu pomaganie osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu. Zakres obowiązków zależy od miejsca zatrudnienia opiekuna oraz zdrowia i sprawności fizycznej podopiecznych.

Najczęściej jest to dbanie o higienę osobistą podopiecznego czyli mycie i ubieranie go, przygotowywanie posiłków i karmienie oraz dbanie o ogólny stan zdrowia. W przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej do zakresu obowiązków mogą dochodzić także podawanie leków, zmiana opatrunków, robienie zastrzyków oraz nadzór nad przebiegiem rehabilitacji.

Ponadto opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej uczestniczy wraz z innymi specjalistami z opracowywaniu planu pomocy, wsparcia, opieki długoterminowej oraz aktywizacji podopiecznego, posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji społecznej i zdrowotnej osoby starszej i niepełnosprawnej, rozpoznaje warunki życia i jego poziom możliwości psychofizycznych.

Do zadań opiekuna należy także organizowanie i pomoc w korzystaniu ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dbanie o to, aby podopieczny nie był wykluczony ze społeczeństwa i utrzymywał relacje z innymi osobami.

Jest wiele możliwości pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Są to m.in. domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, szpitale, sanatoria, inne ośrodki medyczne oraz prywatne domy podopiecznych. Praca jest możliwa zarówno w Polsce, jak i za granicą w szczególnie w takich państwach jak Wielka Brytania czy Niemcy.

Wymagania pracodawcy są bardzo różne. Najczęściej wymagane jest wykształcenie średnie oraz kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki uczestnictwie w kursie poznasz zasady opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, dowiesz się jakie choroby i problemy najczęściej występują u osób starszych i niepełnosprawnych oraz poznasz sposoby radzenia sobie z nimi.

W pracy opiekuna ważna jest także umiejętność radzenia sobie ze stresem. Technik radzenia sobie z nim także nauczysz się na kursie.

Jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chce pracować jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych?

Przede wszystkim powinna mieć dużo cierpliwości i empatii, a także być dobrze zorganizowana i komunikatywna. Jak już wcześniej zostało wspomniane w artykule ważna jest także umiejętność radzenia sobie ze stresem. Praca opiekunki, jest bardzo ciężka zarówno fizycznie jak i psychicznie dlatego ważna jest umiejętność odpoczywania i relaksacji.

W tej pracy nie można zapomnieć o sobie. Opiekun, który ma problemy ze zdrowiem i jest wypalony nie pomoże swojemu podopiecznemu.

Sprawdź naszą ofertę: